About us

About us

Awards title

Asian Hitech Award

ปี พ.ศ. 2531 ได้รับรางวัลเอเซี่ยนไฮเทค ด้านการประยุกต์เทคโนโลยีและการผลิตที่ทันสมัย จากท่าน ประจวบ ไชยสาน์น อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและพลังงาน

Thailand's Brand

ปี พ.ศ. 2542 ได้รับตราสินค้าไทย จากกรมส่งเสริมการส่งออก

PM Award

ปี พ.ศ. 2543 เราเป็นบริษัทของไทย รายแรกที่ได้รับ รางวัล PM Award 2000 (Prime Minister’s Export Award) จากพณฯ ท่าน นายกชวน หลีกภัย ในฐานะผู้ผลิตสินค้าประเภทที่นอน เพื่อการส่งออกดีเด่นของประเทศไทย

 

About Us title

ก่อตั้งเมื่อปี : 2504

ปณิธาน : ผลิตที่นอนคุณภาพสูงเพื่อการพักผ่อนอย่างเต็มความสุข

วิสัยทัศน์ : ดาร์ลิ่งผลิตแต่สินค้าคุณภาพสูง ในราคายุติธรรม พร้อมสรรพด้วยสินค้า ที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เสมอ

Darling Mattress manufacturer

ที่นอนดาร์ลิ่ง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2504 ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตที่นอนสปริงรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีจากยุโรปและอเมริกา ผสมผสานกับความพิถีพิถัน และละเอียดอ่อนของงานฝีมือของคนไทย ได้กำเนิดเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่มีความเป็นสากล

Darling Mattress manufacturer

ผลิตภัณฑ์ดาร์ลิ่งมีคุณภาพสูง จึงได้รับความไว้วางใจจากทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก อาทิเช่น โรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาว   และโรงแรมชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, อังกฤษ, คูเวต, หมู่เกาะมัลดีฟ และโรงแรมอื่นๆ อีกมากมาย

Darling Mattress manufacturerDarling Mattress manufacturerDarling Mattress manufacturer

go to First Page of Darling Mattress